فهرست تابلوهای پیشنهادی شرکت تبلیغات برتر

در جدول زیر فهرست برخی از تابلوهای شرکت تبلیغات برتر جهت رزرو و ثبت سفارش آورده شده است. در این جدول ابعاد هر سازه، تیپ (بیلبورد، پل عابر، استرابورد و ...)، تصویر و موقعیت دقیق آن مشخص شده است.
ردیف کد سازه شهر موقعیت تابلوها تیپ ابعاد قیمت (تومان) تصویر
25 SHZ0630 شیراز بلوار جمهوری، جنب خیابان نارون، دید از ارم به جمهوری 3*12 175,000,000
26 SHZ0181 شیراز میدان ارم، دید از میدان 4*6 225,000,000
27 SHZ0143 شیراز بلوار آزادی، میدان گاز، دید از میدان گاز به بلوار اطلسی 4*6 215,000,000
28 SHZ0239 شیراز دروازه کازرون دید از شاهچراغ 3*12 200,000,000
29 SHZ0240 شیراز دروازه کازرون دید به شاهچراغ 3*12 200,000,000
30 SHZ0621 شیراز فلکه فخرآباد، دید از میدان به شاهچراغ 3*6 140,000,000
31 SHZ0636 شیراز بلوار امیرکبیر، ابتدای سفیر شمالی 3*6 140,000,000
32 SHZ0659 شیراز بلوارامیرکبیر، بعد از شماره گذاری خودرو، خروجی شیراز 5*8 90,000,000
33 SHZ0262 شیراز بلوارامیرکبیر، نرسیده به شماره گذاری خودرو، ورودی به شیراز 5*8 90,000,000
34 SHZ0234 شیراز بلوار مدرس، روبروی خیابان فضل آباد دید به فرودگاه 3*13 175,000,000
35 SHZ0655 شیراز میدان گلستان (ابتدای کلبه سعدی)، جنب پایانه مسافربری 4.1*7.6 165,000,000
36 SHZ0237 شیراز بلوار هفت تنان دیداز دروازه قرآن به دلگشا 3*15 190,000,000
37 SHZ0238 شیراز بلوار هفت تنان دیداز باغ دلگشا به دروازه قرآن 3*15 190,000,000
38 SHZ0633 شیراز حسینی الهاشمی، بلوار آفرینش، دید به نمایشگاه بین المللی 3*15 140,000,000
39 SHZ0634 شیراز حسینی الهاشمی، بلوار آفرینش، دید از نمایشگاه بین المللی 3*15 140,000,000
40 SHZ0637 شیراز شهرک گلستان، میدان اول 3*8 140,000,000
41 SHZ0642 شیراز میدان 12 فروردین (تل پروس) به سمت بلوار ارتش 3*8 125,000,000
42 SHZ0217 شیراز اتوبان رحمت، مقابل مسلم دیداز فرودگاه 3*15 125,000,000
43 SHZ0219 شیراز اتوبان رحمت، مقابل مسلم دیدبه فرودگاه 3*15 125,000,000
44 SHZ0631 شیراز اتوبان رحمت، روبروی قالیشویی، دید به باغ جنت 3*12 125,000,000
45 SHZ0638 شیراز اتوبان رحمت، روبروی قالیشویی، دید از باغ جنت 3*12 125,000,000
46 SHZ0223 شیراز اتوبان سرداران، پل غدیر شرکت فلات قاره دیداز فرودگاه 3*12 125,000,000
47 SHZ0225 شیراز اتوبان سرداران، پل غدیر شرکت فلات قاره دیدبه فرودگاه 3*12 125,000,000
48 SHZ0036 شیراز بزرگراه چمران روبروی بیمارستان MRI، غرب به شرق 4*3 75,000,000