چمران استخر انقلاب دید از چمران به دانشجو

 • 3*15 ابعاد

 • کد سازه SHZ0049

240,000,000 تومان

چمران استخر انقلاب دید از دانشجو به چمران

 • 3*15 ابعاد

 • کد سازه SHZ0050

240,000,000 تومان

چمران تقاطع چمران و زرگری

 • 3*6 ابعاد

 • کد سازه SHZ0635

175,000,000 تومان

بلوار قصرالدشت، چهارراه عفیف آباد، نبش خیابان شهید آوینی

 • 5*10 ابعاد

 • کد سازه SHZ0121

240,000,000 تومان

فلکه قصرالدشت، ابتدای پایانه مسافربری

 • 4*7.5 ابعاد

 • کد سازه SHZ0653

190,000,000 تومان

معالی آباد، روبروی پارک ملت دید از معالی اباد

 • 3*12 ابعاد

 • کد سازه SHZ0014

250,000,000 تومان

معالی آباد، روبروی پارک ملت دید از احسان

 • 3*12 ابعاد

 • کد سازه SHZ0015

250,000,000 تومان

معالی آباد، روبروی مجتمع گاندی (روبروی مجتمع آفتاب کوچک)

 • 5*10 ابعاد

 • کد سازه SHZ0005

225,000,000 تومان

معالی آباد، ورودی گلدشت 2

 • 5*10 ابعاد

 • کد سازه SHZ0006

225,000,000 تومان

معالی آباد بین دوستان و پزشکان تابلو 1

 • 6*12 ابعاد

 • کد سازه SHZ0012

240,000,000 تومان

معالی آباد بین دوستان و پزشکان تابلو 2

 • 6*12 ابعاد

 • کد سازه SHZ0013

240,000,000 تومان

ابتدای معالی آباد به سمت میرزای شیرازی (تاچارا)

 • 4*10 ابعاد

 • کد سازه SHZ0057

175,000,000 تومان

معالی آباد، روبروی مجتمع تجاری بزرگ آفتاب فارس

 • 4*10 ابعاد

 • کد سازه SHZ0004

215,000,000 تومان

میدان احسان رفیوژ ابتدای فرهنگ شهر جنب پل

 • 2.8*5.5 ابعاد

 • کد سازه SHZ0641

165,000,000 تومان

بلوار فرهنگشهر، روبروی استخر کوثر دید به معلم

 • 3*15 ابعاد

 • کد سازه SHZ0093

225,000,000 تومان

بلوار فرهنگشهر، روبروی استخر کوثر دید از معلم

 • 3*15 ابعاد

 • کد سازه SHZ0094

225,000,000 تومان

بلوار صنایع، روبروی شهرک آرین دید به خلیج فارس

 • 3*18.4 ابعاد

 • کد سازه SHZ0072

225,000,000 تومان

بلوار صنایع، ورودی گلدشت حافظ دید از خلیج فارس به میرزای شیرازی

 • 3*18 ابعاد

 • کد سازه SHZ0078

225,000,000 تومان

بلوار صنایع، ورودی گلدشت حافظ دید از میرزای شیرازی به خلیج فارس

 • 3*15 ابعاد

 • کد سازه SHZ0079

225,000,000 تومان

میدان نمازی، نبش پایانه مسافربری، ابتدای ملاصدرا

 • 4*7.5 ابعاد

 • کد سازه SHZ0654

215,000,000 تومان

بلوار مطهری، تقاطع پاسداران (یادگار امام)

 • 4*12 ابعاد

 • کد سازه SHZ0154

215,000,000 تومان

ابتدای بلوار ستارخان به سمت میدان مطهری روبروی ساختمان ستار

 • 5*8 ابعاد

 • کد سازه SHZ0146

215,000,000 تومان

بلوار ستارخان به سمت میدان مطهری نبش کوچه 28

 • 5*8 ابعاد

 • کد سازه SHZ0147

215,000,000 تومان

بلوار جمهوری، جنب خیابان نارون، دید از جمهوری به ارم

 • 3*12 ابعاد

 • کد سازه SHZ0629

175,000,000 تومان