چمران استخر انقلاب دید از چمران به دانشجو

 • 3*15 ابعاد

 • کد سازه SHZ0049

260,000,000 تومان

چمران استخر انقلاب دید از دانشجو به چمران

 • 3*15 ابعاد

 • کد سازه SHZ0050

260,000,000 تومان

چمران تقاطع چمران و زرگری

 • 20*8 ابعاد

 • کد سازه SHZ0635

260,000,000 تومان

چمران نبش نیایش

 • 7*11 ابعاد

 • کد سازه SHZ0031

260,000,000 تومان

بلوار قصرالدشت، چهارراه عفیف آباد، نبش خیابان شهید آوینی

 • 5*10 ابعاد

 • کد سازه SHZ0121

260,000,000 تومان

فلکه قصرالدشت، ابتدای پایانه مسافربری

 • 4*7.5 ابعاد

 • کد سازه SHZ0653

260,000,000 تومان

بلوار قصرالدشت، چهارراه زرگری تقاطع مطهری جنوب غربی

 • 16*8 ابعاد

 • کد سازه SHZ0120

260,000,000 تومان

معالی آباد، روبروی پارک ملت دید از معالی اباد

 • 3*12 ابعاد

 • کد سازه SHZ0014

300,000,000 تومان

معالی آباد، روبروی پارک ملت دید از احسان

 • 3*12 ابعاد

 • کد سازه SHZ0015

300,000,000 تومان

معالی آباد، روبروی مجتمع گاندی (روبروی مجتمع آفتاب کوچک)

 • 5*10 ابعاد

 • کد سازه SHZ0005

260,000,000 تومان

معالی آباد، ورودی گلدشت 2

 • 5*10 ابعاد

 • کد سازه SHZ0006

260,000,000 تومان

معالی آباد بین دوستان و پزشکان تابلو 1

 • 6*12 ابعاد

 • کد سازه SHZ0012

260,000,000 تومان

معالی آباد بین دوستان و پزشکان تابلو 2

 • 6*12 ابعاد

 • کد سازه SHZ0013

260,000,000 تومان

ابتدای معالی آباد به سمت میرزای شیرازی (تاچارا)

 • 4*10 ابعاد

 • کد سازه SHZ0057

260,000,000 تومان

معالی آباد دید از پل معالی آباد به قصرالدشت، ساختمان رویا

 • 11*16 ابعاد

 • کد سازه SHZ0376

2,600,000,000 تومان

معالی آباد، روبروی مجتمع تجاری بزرگ آفتاب فارس

 • 4*10 ابعاد

 • کد سازه SHZ0004

260,000,000 تومان

میدان احسان رفیوژ ابتدای فرهنگ شهر جنب پل

 • 2.8*5.5 ابعاد

 • کد سازه SHZ0641

200,000,000 تومان

بلوار فرهنگشهر، روبروی استخر کوثر دید به معلم

 • 3*15 ابعاد

 • کد سازه SHZ0093

260,000,000 تومان

بلوار فرهنگشهر، روبروی استخر کوثر دید از معلم

 • 3*15 ابعاد

 • کد سازه SHZ0094

260,000,000 تومان

بلوار فرهنگشهر، روبروی ایستگاه 13 ، دید از معلم

 • 3*13 ابعاد

 • کد سازه SHZ0091

260,000,000 تومان

بلوار فرهنگشهر، روبروی ایستگاه 13 ، دید به معلم

 • 3*13 ابعاد

 • کد سازه SHZ0092

260,000,000 تومان

بلوار پاسداران، مقابل درمانگاه محمد رسول الله زرهی به معلم

 • 3*12.10 ابعاد

 • کد سازه SHZ0101

260,000,000 تومان

بلوار پاسداران، مقابل درمانگاه محمد رسول الله معلم به زرهی

 • 3*14 ابعاد

 • کد سازه SHZ0102

260,000,000 تومان

بلوار صنایع، ورودی گلدشت حافظ دید از خلیج فارس به میرزای شیرازی

 • 3*18 ابعاد

 • کد سازه SHZ0078

260,000,000 تومان