بزرگراه چمران، بعداز زیرگذر چمران،شرق به غرب

 • 4*3 ابعاد

 • کد سازه SHZ0037

75,000,000 تومان

بزرگراه چمران ورودی از معالی آباد به زرگری

 • 4*3 ابعاد

 • کد سازه SHZ0023

75,000,000 تومان

بلوار ستارخان ورودی به فلکه سنگی

 • 4*3 ابعاد

 • کد سازه SHZ0174

75,000,000 تومان

چهارراه ستارخان، جزیره ورودی به زرگری، روبروی بیمارستان دکتر خدادوست

 • 4*3 ابعاد

 • کد سازه SHZ0169

75,000,000 تومان

میدان مطهری، نبش قدوسی غربی

 • 4*3 ابعاد

 • کد سازه SHZ0644

75,000,000 تومان

میدان مطهری، بلوار قدوسی غربی روبروی خیابان محلاتی

 • 4*3 ابعاد

 • کد سازه SHZ0159

75,000,000 تومان

میدان مطهری، بلوار قدوسی شرقی روبروی سلطانیه

 • 4*3 ابعاد

 • کد سازه SHZ0161

75,000,000 تومان

تقاطع همت شمالی و ابتدای قدوسی غربی

 • 4*3 ابعاد

 • کد سازه SHZ0099

75,000,000 تومان

بلوار جمهوری، ابتدای خیابان ابریشمی

 • 4*3 ابعاد

 • کد سازه SHZ0204

75,000,000 تومان

خیابان عفیف آباد، روبروی بانک ملت

 • 4*3 ابعاد

 • کد سازه SHZ0171

75,000,000 تومان

بلوار قصرالدشت (میرزای شیرازی شرقی)، نبش کوچه 82

 • 4*3 ابعاد

 • کد سازه SHZ0117

75,000,000 تومان

بلوار قصرالدشت (میرزای شیرازی شرقی)، تقاطع شاهد و گلخون

 • 4*3 ابعاد

 • کد سازه SHZ0128

75,000,000 تومان

بلوار قصرالدشت (میرزای شیرازی شرقی)، نرسیده به پل معالی آباد، شرق به غرب

 • 4*3 ابعاد

 • کد سازه SHZ0111

75,000,000 تومان

بلوار قصرالدشت (میرزای شیرازی شرقی)، روبروی بیمارستان کوثر، شرق به غرب

 • 4*3 ابعاد

 • کد سازه SHZ0113

75,000,000 تومان